Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
    • Tổng đài

    • Bộ phận của Tổng ga

    Shanghai Galaxy International Trade Co.,LTD

    Galaxyz Group là một công ty nhóm kết hợp với phát triển, nghiên cứu và sản xuất. Tập đoàn của chúng tôi đặt tại Khu phát triển Pudong và có hai công ty con: Công ty thương mại quốc tế Thượng Hải Galaxy và Công ty công nghệ cao điện Mato Opto. Công ty chúng tôi có trung tâm nghiên cứu và nhà máy tại Thường Châu. Các sản phẩm chính của chúng tôi như sau: trạm tổng, máy kinh vĩ điện tử, mức tự động, mức laser, laser xoay, GPS, cảm biến laser khoảng cách và các phụ kiện, như chân máy, lăng kính, cột, nhân viên và cáp USB cho trạm tổng. Công ty chúng tôi thiết kế phần mềm cho nhiều nhà máy trong v...
    Danh mục phổ biến Tất cả các